WELCOME TO BLOG SEDERHANA

神圣的爱

我写的字在你的心
圣洁的爱我只为你
让自己永远是你的梦想
只为你

现在不再在我身边
我去给你永远
我总是记得你的心
你是我的爱

噢,我的黄昏
表达我的爱带
为自己
我的心总是
他....

哦,我的明星
白色是你的光散射
我的爱
他的心
永存...

No comments:

Post a Comment